Kontakt

Korešpondečná adresa:

Rímskokatolícka Cirkev

Farnosť Sv. Rodiny – Petržalka II.

Námestie Jána Pavla II. 1

P.O.BOX 87

851 02 BRATISLAVA 5

 

Email: juraj.vittek@gmail.com

Web: www.oratoriani.skwww.svatarodina.fara.sk

Kontakt

Juraj Vittek Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Svätej Rodiny - Petržalka II.
Námestie Jána Pavla II. 1
P. O. Box 87
BRATISLAVA 5
851 02
Slovakia
juraj.vittek@gmail.com