Duchovné koncerty a dramatizácie

Texty meditácií z duchovných koncertov (nájdete tam aj meditácie k Haydnovmu oratóriu "Sedem posledných slov Ježiša Krista na kríži") a iné informácie i fotografie nájdete na http://www.oratoriani.sk/search/label/Duchovné%20koncerty.
Meditácie k scénickej krížovej ceste, ktorá sa uskutočnila v seneckom amfiteátri nájdete na http://www.oratoriani.sk/2014/04/krizova-cesta-2014-v-seneckom-amfiteatri.html#more.

Kontakt

Juraj Vittek Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Svätej Rodiny - Petržalka II.
Námestie Jána Pavla II. 1
P. O. Box 87
BRATISLAVA 5
851 02
Slovakia
juraj.vittek@gmail.com