Skalické loretánske dni

V septembri roku 2009 sa v Skalici tradične uskutočnili Loretánsky dni, v rámci ktorých odzneli prednášky o podstate mariánskej úcty podľa učenia svätého Ľudovíta-Márie Grigniona z Montfortu. Tieto príhovory sú syntézou toho, čo tento mariánsky veľký učiteľ a neúnavný ľudový misionár učil o kresťanskej špiritualite. 
 

Piatok

 

Sobota

Nedeľa

 

Kontakt

Juraj Vittek Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Svätej Rodiny - Petržalka II.
Námestie Jána Pavla II. 1
P. O. Box 87
BRATISLAVA 5
851 02
Slovakia
juraj.vittek@gmail.com